Verkoop The Office gestart

De reconversie van het iconische kantoorgebouw is volop aan de gang. Futurn en Mathieu Gijbels zijn dan ook klaar voor de commercialisatie van de vijf beschikbare verdiepingen.

De betonnen constructie van het gebouw is dermate in het collectieve geheugen gegrift, dat het vanzelfsprekend was om de kwalitatieve structuur te behouden en in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen. Met toepassing van hedendaagse technieken (isolatie, aansluiting op gemeenschappelijk warmtenet, klimaatplafonds, etc.) slagen we erin een bijna-energieneutraal gebouw (BEN) te realiseren. 

We doopten het gebouw 'The Office' en zetten het gebouw in de markt als een doordacht, duurzaam geheel. Daarom werd de binnenafwerking ook opgenomen in het totaalconcept. 

Elke verdieping van het kantoorgebouw wordt als geheel te koop aangeboden. Alle informatie is beschikbaar via de website van Futurn.

Van RECOR naar RE|CORE

De ambities voor de toenmalige RECOR-site zijn glashelder: één van de meest duurzame — misschien wel dé duurzaamste — bedrijvencampussen van Vlaanderen realiseren. Een ontwikkeling die straks als leidraad kan dienen voor de ontplooiing van elk toekomstig bedrijvenpark in Vlaanderen.

RE|CORE staat voor het terugkeren naar de kern. Naar de essentie. Naar datgene wat er écht toe doet: de gezondheid van mens (People) en milieu (Planet) in een bedrijfseconomisch verantwoorde context die toelaat om rendabel te zijn (Profit).

De site is gelegen in industriegebied en dit blijft ook de hoofdbestemming van de nieuwe ontwikkeling. Niettemin mikken we met de reconversie van RECOR op een levendige mix van bedrijfsgebouwen, kantoor/kantoorachtigen voor grote en kleine ondernemingen, aangevuld met ondersteunende diensten en functies en ingebed in een aantrekkelijke omgeving.

We willen verschillende soorten ondernemers aantrekken: de nieuwe ontwikkeling moet dan ook aangepast zijn aan de noden van de huidige en toekomstige ondernemers, medewerkers en bezoekers. De faciliteiten van de site moeten ondersteuning bieden voor maximale ontplooiing: een optimale ontsluiting, aangepaste circulatie en vrije hoogte, een interessant energie-netwerk, collectiviteit van programma, etc.

Ondernemers zijn vandaag de dag ook op zoek naar specifieke meerwaarde en identiteit, zowel voor het bedrijf als voor zijn medewerkers. Het is aan ons om die meerwaarde te identificeren en collectief aan te bieden — met ruimte voor ondernemerschap, groei en individuele eigenheid.

RE|CORE wordt dé bedrijvencampus voor de ondernemers van morgen

Een bedrijvencampus met oog voor circulariteit, ecologie en energie

Met RE|CORE willen we het voortouw nemen door in te zetten op ontharding, upcycling, flexibiliteit, ecologie en energie.

Een bedrijvencampus die mensen en omgeving verbindt

Door zijn nabijheid met het stadscentrum van Hasselt maakt de site deel uit van het aangrenzende stedelijk weefsel. Door de RE/CORE site open te breken en de verschillende mobiliteitsmodi terug te laten aanknopen op de al bestaande assen in en rond Hasselt, zal de campus fungeren als een nieuw stadsdeel.

Een bedrijvencampus met een bruisende 5-to-9 community

Door de diversiteit aan bedrijven die worden aangetrokken, wordt deze nieuwe bedrijvencampus een bruisende, bloeiende omgeving. We streven ernaar om de campus uit te breiden met aanvullingen die de bedrijven zullen ondersteunen en zelfs versterken.

Een bedrijvencampus met een spraakmakende uitstraling

Hoewel we naar een hechte, elkaar versterkende community willen gaan, is het belangrijk om het individuele karakter en de identiteit van de verschillende ondernemingen niet uit het oog te verliezen.

Geschiedenis

Meubelbedrijf RECOR werd in 1949 opgericht door Hasselaar René Corthouts. Onder impuls van René – door iedereen in het bedrijf ‘pa’ genoemd – groeide RECOR uit tot een grote leverancier van meubels en salons.

In 1990 breidt RECOR, met zoon Philippe Corthouts aan het roer, uit naar centraal Europa voor productiefaciliteiten. De zitmeubels worden grotendeels gefabriceerd in Slovakije en Hongarije, waar RECOR 450 mensen tewerkstelt. In Hasselt werden de meubels gemaakt en de assemblage en distributie georganiseerd. Op zijn hoogtepunt, rond 2010, telt het bedrijf ongeveer 800 werknemers.

De productie van kasten en tafels kwam de laatste jaren echter in moeilijkheden door sterke internationale concurrentie. Deze activiteiten werden stopgezet in 2020. De salonafdeling van Hasselt werd via een succesvolle doorstart verhuisd naar de site van RECOR Bedding in Genk.

Toekomst

Projectontwikkelaar Futurn en Mathieu Gijbels verwierven in 2021 de iconische site in Hasselt. De site wordt (her)ontwikkeld tot een nieuwe, futureproof bedrijvencampus.

Futurn richt zich voornamelijk op de transformatie van bestaande sites naar hedendaagse, multifunctionele en toekomstbestendige bedrijvenparken. Zo wordt geen open ruimte aangesneden en kan het bestaande patrimonium nieuw leven ingeblazen worden. Futurn ontwikkelde al meerdere projecten in regio Hasselt en Limburg. Bouwbedrijf Mathieu Gijbels is partner binnen het project.

Tijdens georganiseerde inspiratiedagen konden de ontwikkelaars de waardevolle input van de vele stakeholders verzamelen en integreren in de herontwikkelingsvisie van de site. De firma Connect begeleidde dit omvangrijke traject.

Samen met UAU collectiv (masterplanner en architect), Studio Basta (landschapsarchitecten) en Enerdo (studiebureau Energie en Duurzaamheid) wordt er vandaag gewerkt aan een ambitieuze toekomstvisie voor de iconische RECOR-site.

Transitie

Blijf op de hoogte

Volg Recore op Facebook Volg Recore op Instagram Volg Recore op LinkedIn