Branding & identiteit

Hoewel we naar een hechte, elkaar versterkende community willen gaan, is het belangrijk om het individuele karakter en de identiteit van de verschillende ondernemingen niet uit het oog te verliezen. Wij hebben een duidelijke visie waarin de RE/CORE site als geheel een eigenheid en eenheid uitstraalt, maar waarbij de bedrijven ook nog op zichzelf kunnen staan en zich kunnen positioneren naar de buitenwereld toe. Er wordt ingezet op branding en signalisatie, weliswaar binnen een duidelijk kader.

Architectuur

Ook op vlak van architectuur en volumetrie zoeken we naar een symbiose tussen oud en nieuw en naar hoogte accenten op doordachte plaatsen. Zoals eerder vermeld gaan we optimaal inzetten op het behoud van de verschillende bestaande structuren. Het volumetrisch optimaliseren van de nieuwbouwvolumes in functie van het reduceren van de bebouwde footprint resulteert in een interessant landschap met een dynamische hoogtewerking. Oude en nieuwe gevels moeten aansluiting vinden bij elkaar, elkaar versterken en samen een eigen identiteit creƫren voor deze bedrijvencampus