Door de nabijheid met het stadscentrum van Hasselt maakt de site deel uit van het aangrenzende stedelijk weefsel. Door de RE|CORE site open te breken en de verschillende mobiliteitsmodi terug te laten aanknopen op de al bestaande assen in en rond Hasselt, zal de campus fungeren als een nieuw stadsdeel. Hierin speelt de doorwaadbaarheid van de site een grote rol. In tegenstelling tot vandaag moet de nieuwe ontwikkeling ervoor zorgen dat er een transparante en aantrekkelijke site ontstaat die connecteert met de omgeving.

De site zal werkgelegenheid genereren en door de implementatie van interessante maatschappelijke functies wordt er een grote meerwaarde gecreƫerd voor de stad.

Er is ook ruimte voor collectiviteit zoals gedeelde sportinfrastructuur of ruimte voor opleidingscentra die kaderen in het verlengde van de bedrijven op de site. Dit zorgt ervoor dat de bedrijvencampus connectie zoekt buiten zijn eigen perimeter. Zo wordt de site ingebed en opgenomen in het stedelijk weefsel.