30.08.2022

RE|CORE: dé bedrijvencampus voor de ondernemers van

Hasselt, 30 augustus – Projectontwikkelaar Futurn en Mathieu Gijbels (her)ontwikkelen de voormalige Recorsite in Hasselt tot een duurzame bedrijvencampus. De herontwikkeling gaat gepaard met een nieuwe naam voor de site, die net zo future proof is als de site zelf.

Futurn en Mathieu Gijbels hebben torenhoge ambities voor de Recorsite: één van de meest duurzame — misschien wel dé duurzaamste — bedrijvencampussen van Vlaanderen realiseren. Dat doen ze samen met een aantal partners. Architectencollectief UAU Collectiv, ook verantwoordelijk voor het Hasseltse Stadhuis, neemt plaats aan de tekentafel. Daarnaast werken Futurn en Mathieu Gijbels intensief samen met landschapsarchitect Studio Basta en met Enerdo, een studiebureau voor energie en duurzaamheid.

Futurn is met deze ambitieuze (her)ontwikkeling niet aan zijn proefstuk toe.  ‘In onze projecten richten we ons op de transformatie van bestaande sites naar hedendaagse, multifunctionele en toekomstbestendige bedrijvenparken. Die aanpak heeft veel voordelen: we nemen geen open ruimte in en zorgen voor een opwaardering van bestaand patrimonium. Vanzelfsprekend hebben we ook aandacht voor milieu, klimaat en energie- en waterhuishouding. Tegelijk stemmen we de programmering af op het comfort van de gebruikers en op de impact op de ruimere omgeving’, aldus managing partner Gunther Biddelo.

In augustus 2022, dienden Futurn en Mathieu Gijbels de eerste bouwaanvraag in. Als alles volgens plan verloopt, vatten de eerste werkzaamheden in het najaar aan. Eind 2023 willen de project-ontwikkelaars de eerste bedrijven ontvangen.

Van Recor naar RE|CORE

Het nieuwe uithangbord voor de site, RE|CORE, staat voor de terugkeer naar de kern, naar datgene wat er écht toe doet: een duurzame bedrijfseconomische context creëren die toelaat rendabel te zijn én die de gezondheid van mens en milieu voorop plaatst.

De transformatie van RECOR naar RE|CORE rust op 4 kernconcepten:

  • Een bedrijvencampus met oog voor circulariteit, ecologie en energie
  • Een bedrijvencampus die mensen en omgeving verbindt
  • Een bedrijvencampus met een bruisende 5-to-9 community
  • Een bedrijvencampus met een spraakmakende uitstraling

 Mathi Gijbels: ‘Wij ontwikkelen niet zomaar een bedrijventerrein. We bouwen een community van gelijkgestemden die samen kiezen voor echte duurzaamheid. Om die ambities nog concreter te maken, stellen wij een ‘charter’ op waarin we duurzame energie en welzijn verankeren. Ondernemingen die zich op de bedrijvencampus vestigen, ondertekenen het charter. Enkel bedrijven met dat ambitieniveau treden toe tot de RE|CORE community.’ 

Aantrekkelijke bestemming

Gunther Biddelo: ‘De site ligt in industriegebied. Dat blijft de hoofdbestemming van het nieuwe project. Niettemin mikken we met RE|CORE op een levendige mix van bedrijfsgebouwen en kantoorachtigen voor grote en kleine ondernemingen. Dat vullen we aan met ondersteunende diensten en andere functionele bestemmingen. Alles is te vinden onder één duurzaam dak.’

‘We willen verschillende soorten ondernemers aantrekken. Aan die diversiteit passen we de site aan. Het project komt tegemoet aan de noden van iedereen: huidige en toekomstige ondernemers, medewerkers en bezoekers. De voorziene faciliteiten van de site belichamen die filosofie. Enkel zo kan de community zich maximaal ontplooien.’, legt Mathi Gijbels uit.

‘Ondernemers zijn vandaag de dag op zoek naar meerwaarde en identiteit, zowel voor het bedrijf als voor zijn medewerkers. Het is aan ons om die meerwaarde collectief aan te bieden — met ruimte voor ondernemerschap, groei en individuele eigenheid’, vervolgt Gunther Biddelo.

Masterplan met oog voor patrimonium

Het masterplan gaat zorgvuldig om met het industriële erfgoed op de Recorsite. We willen grondig onderzoeken wat bouwkundig mogelijk is binnen de bestaande constructies. Enkele hallen zijn recent bijgebouwd. Dat biedt mooie opportuniteiten. Maar er zijn ook oudere constructies die te laag of te onstabiel zijn om te recupereren. We willen een optimaal compromis vinden tussen afbraak, behoud en nieuwbouw.

‘Uiteraard is het masterplan niet in steen gebeiteld. Het planningsproces is continue in beweging. Bovendien toetsen we alles af bij de betrokken stakeholders voor we tot actie overgaan’, zegt Biddelo.

Elk kwartier een eigen functie

 We verdelen de site in verschillende kwartieren. Aan het bestaande kantoorgebouw creëren we een pleinzone met kantoorachtigen en coworking spaces. Ook ondersteunende vergader- en opleidings-ruimtes brengen we daar onder.

De pleinzone vindt connectie met de toenmalige productiehal waar een mix van functies kunnen worden ondergebracht: de bestaande structuren bieden de mogelijkheid om parkeergelegenheid, sportinfrastructuur, opslag en ateliers te combineren binnen één multifunctionele hub.

Een derde kwartier bevindt zich aan de grote ring. De bestaande hallen vormen we om tot een zone voor kleinere kmo’s. Commercieel onderzoek en ruime ervaring leren ons dat daar in en rond Hasselt veel vraag naar is. De hallen lenen zich uitstekend tot die herbestemming als bedrijfsverzamelgebouw. De bestaande structuren laten bovendien toe flexibel om te springen met oppervlakten en samenvoegbaarheid.Het open bouwveld naast de snelweg willen we onderverdelen in verschillende volumes en bouwzones. Op vraag van potentiële bedrijven kunnen die gebouwen op maat ontworpen worden. In deze zone kunnen grotere kmo’s optimaal functioneren.

Daarnaast is er plaats voor beleving: gemeenschappelijke lunchplekken, horeca, groene en blauwe zones, sportfaciliteiten en tijdelijke exposities. Die ontmoetingsplekken hebben allemaal tot doel de RE|CORE community met elkaar te verbinden.

Aandacht voor mobiliteit en een waardevolle wisselwerking met de stad

 Futurn en Mathieu Gijbels maken van RE|CORE een bruisende bedrijvencampus, uitstekend gelegen naast verschillende grote verkeersassen. Onze ambitie reikt verder dan het traditionele mobiliteitsaanbod. We werken duurzame vervoersalternatieven uit en zetten in op openbaar vervoer, deelmobiliteit, elektrische voertuigen, enz. We werken op twee niveaus: we zetten in op de bereikbaarheid van en naar RE|CORE binnen het stedelijke netwerk en hebben oog voor interne mobiliteit op de site zelf. Op die manier creëren we voor alle gebruikers slimme mobiliteitsoplossingen.

Door de nabijheid met het stadscentrum van Hasselt maakt de site deel uit van het aangrenzende stedelijk weefsel. Door de site open te breken en de verschillende mobiliteitsmodi terug te laten aanknopen op de al bestaande assen in en rond Hasselt, zal de campus fungeren als een nieuw stadsdeel. In tegenstelling tot vandaag moet de nieuwe ontwikkeling ervoor zorgen dat er een transparante en aantrekkelijke site ontstaat die connecteert met de omgeving. Het creëren van werkgelegenheid en de implementatie van interessante maatschappelijke functies bieden een grote meerwaarde voor de stad. Door de unieke ligging net buiten het centrum, afgescheiden van omliggende woonzones, biedt de locatie veel mogelijkheden. Nabij genoeg om een interessante connectie te zoeken met het stadscentrum, afgescheiden genoeg om activiteiten te laten plaatsvinden zodat bedrijven kunnen floreren dankzij deze dualiteit.

 

- Einde persbericht -

 

PERSCONTACT

Futurn

Jan Zuliani

jan@futurn.com

M + 32 499 26 31 04
 

Mathieu Gijbels

Herman Verwimp

Herman.verwimp@gijbels.be